zaterdag 28 februari 2015

Pioniers

PIONIERS BHP
Inmates BHP, de eerste ondernemers van de Blokhuispoort. Zij maken nu ook deel uit van de geschiedenis van de Blokhuispoort. De pioniers van het Cultureel Bedrijven Centrum Blokhuispoort Leeuwarden.

Cultureel Bedrijven Centrum. Het voormalige huis van bewaring De Blokhuispoort herbergt tijdelijk 120 creatieve bedrijven.

Bedrijven in de spotlights
Culturele bedrijfjes in de Blokhuispoort. Een aantal bedrijven willen wij vastleggen voor de geschiedenis.

Pioniers Cultureel Bedrijven Centrum de Blokhuispoort

woensdag 25 februari 2015

BOEi

Wie en wat is BOEi
De Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel erfgoed, (BOEi) is eigenaar van de voormalige gevangenis Blokhuispoort en zij beheren en ontwikkelen het gebouw verder.

BOEi - Erfgoed in Ontwikkeling
BOEi is een non-profit organisatie die zich bezighoudt met herbestemmen van industrieel erfgoed. Zij doet dit vanuit verschillende invalshoeken: als ontwikkelaar, belegger of adviseur. Of een combinatie hiervan.

De mogelijkheid tot herbestemmen kan op alle soorten gebouwen van toepassing zijn. Van ijzergieterij tot steenfabriek en van kazernegebouw tot scheepswerf. Het maakt hierbij niet uit of deze gebouwen nu beschermd zijn door de overheid of dat het publiek en/of de eigenaar het monument de moeite van behouden waard vindt.  Website BOEi

gevangen op glas

Gevangen op glas
Gevangen op de glasplaat. In de bijzondere strafgevangenissen werden gevangenen op de foto gezet en vastgelegd op glasplaat.

De techniek van de fotografie stond nog in de kinderschoenen. Haarscherpe foto's van gevangenen uit een periode van 1880 tot 1935.

Er zijn 1850 glasplaten uit de Bijzonder Strafgevangenis Leeuwarden bewaard gebleven en bevinden zich nu in het  Nationaal Gevangenismuseum te Veenhuizen.

Beeldbank Museum Blokhuispoort.
Van de 1850 hebben wij 1079 afbeeldingen uitgekozen, deze afbeeldingen kunt u bewonderen op het fotoalbum glasplaten. Wanneer u een foto herkent, kunt u altijd contact met ons opzoeken. Fotoalbum: gevangenen op glasplaat

Vrijwilligers

Vrijwilligers van Stichting Blokhuispoort
De doelstelling "Stichting Blokhuispoort" Het bewaren en uitdragen van de geschiedenis over de gebouwen die zich bevinden aan de Keizersgracht en het Blokhuisplein te Leeuwarden.

Het in eigendom verwerven van documentatie materiaal en in stand houden van een eigen bibliotheek, alsmede het verzorgen en beheren van aan haar door derden in bruikleen gegeven documentatie materiaal, boeken en andere middelen. Het geven van voorlichting door middel van lezingen, educatie, foto, film, en video, tentoonstellingen.

Hier staan onze vrijwilligers voor.  Zonder vrijwilligers was er geen Stichting Blokhuispoort en geen Museum Blokhuispoort. De vrijwilligers vormen een bestuur, adviseurs, archiefbezoekers, vertalers, sprekers en vele functies binnen de stichting. Wilt u kennis maken met onze vrijwilligers kijk dan op de volgende link: vrijwilligers

Museum


Ontstaan van Museum Blokhuispoort
Online Museum Blokhuispoort is een initiatief van Stichting Blokhuispoort.  Een verzameling verhalen en artikelen uit de voormalige gevangenis de Blokhuispoort te Leeuwarden. Het museum is een online museum en in afwachting op een eigen ruimte. Er zijn nu tijdelijke tentoonstellingen te zien in Friesland.  Wij zijn 24 uur per dag open, het gehele jaar en gratis toegang. Donaties zijn welkom want wij krijgen geen subsidie en bestaan geheel uit vrijwilligers.

In augustus 2009 stapten wij naar de notaris om de doelstelling vast te laten leggen van de Stichting Blokhuispoort. Na de vastlegging kwam er een museum. Februari 2010 kwamen de eerste bezoekers. Met eigen middelen en een grote dosis creativiteit begon het museum vorm aan te nemen. De deur van het museum deden wij voor het laatst achter ons dicht op 2 juli 2012. Natuurlijk hopen wij weer de deuren te openen van een nieuw museum in de Blokhuispoort daar hoort het thuis daar zijn de verhalen.  volledig verhaal

zaterdag 21 februari 2015

Ondersteunen

Steun Museum Blokhuispoort
Om het Museum Blokhuispoort tot een succes te maken, hebben we de betrokkenheid en bijdragen van particuliere en zakelijke vrienden hard nodig. Overheidssubsidies zijn niet meer vanzelfsprekend.

Online Museum Blokhuispoort is in onderhandeling om de terugkeer van het museum te realiseren in de Blokhuispoort.

Museum Blokhuispoort nodigt u uit om vriend te worden. Met uw bijdrage kunnen wij het verhaal van de Blokhuispoort blijven vertellen. Met prachtige exposities en activiteiten, maar ook aankopen voor de collecties doen en restauraties uitvoeren.

De Blokhuispoort is een van de mooiste gevangenissen in de binnenstad van Leeuwarden. Voelt u zich verbonden met de Blokhuispoort, word dan ook een vriend van de Blokhuispoort. Als vriend bent u altijd goed geïnformeerd over de laatste nieuwtjes van voor en achter de schermen van Museum Blokhuispoort.

Op gezette tijden een presentje krijgen en het bijwonen van leuke activiteiten. Laten wij er samen voor zorgen dat Museum Blokhuispoort een begrip blijft in Friesland. U kunt ons ondersteunen met: donaties - vriend worden en of zakelijke vriend worden.

vrijdag 13 februari 2015

Publieksprijs

Publieksprijs Geschiedenisonlineprijs 2015
Van archiefdiensten, musea en verenigingen tot enthousiaste amateurs die zich volledig richten op een historisch thema: alle websites en apps over geschiedenis kunnen zich aanmelden en dus in aanmerking komen voor de Geschiedenis Online Prijs!

De Geschiedenis Online Prijs bekroont de beste historische website of app. De prijs is in het leven geroepen om uiting te kunnen geven aan de waardering voor een goed toegankelijke historische website of app.  Als een app of website goed toegankelijk is en een goede ontsluiting van de historische informatie bewerkstelligt, zullen bezoekers van de website en gebruikers van de app meer vinden, langer blijven en eerder terugkomen.

DE GESCHIEDENIS ONLINE PUBLIEKSPRIJS
De stemmen zijn geteld, van de 275 websites hebben wij met onze website www.blokhuispoort.nl de 43 plaats bereikt met 115 stemmen. Tresoar werd nummer 42.

Wij zijn erg blij met de leuke reacties 

zondag 8 februari 2015

Gevangen

Gevangen in Friesland
Friesland sluit ook zijn misdadigers op en door de eeuwen heen is dat op verschillende manieren ten uitvoer gebracht. In kerkers, burchten, kastelen, blokhuizen, gevangenissen en inrichtingen worden mensen gevangen gehouden ter bescherming van de maatschappij.

In de Middeleeuwen speelden kerk en geld een belangrijke rol in het geven van straffen. De mensen in de Middeleeuwen werden gedreven door angst. De kerk speelde daar op in. Als je je maar hield aan hun regels was het goed. Leefde je daar buiten was je een Ketter en werd je veroordeeld en werden de zwaarste mishandelingen opgelegd zonder rechtsgang.

Onderzoek Gevangen in Friesland
Gevangen in Friesland is een groei document en iedereen kan hier aan meewerken. Gevangen in Friesland laat zien hoe Friesland zijn mensen gedwongen opsluit.

Onderzoek Hûnegat in Friesland
Veel kerktorens in Friesland beschikten over een primitieve cel, die hûnegat (hondengat) werd genoemd.   bezoek de website" www.gevangeninfriesland.nl

woensdag 4 februari 2015

Onderzoek

Bouwkundig onderzoek Blokhuispoort
Twaalf boeken van het bouwkundig onderzoek van de Blokhuispoort te Leeuwarden. Het onderzoek is in opdracht van Rijksgebouwendienst uitbesteed aan Vlaardingerboerk & Wevers.
Wij hebben toestemming gekregen tot publicatie van het bouwkundig onderzoek. Deze boeken geven de details weer over de voormalige gevangenis "De Blokhuispoort".

Van Blokhuis tot Blokhuispoort.

  • De Hertog van Saksen bouwde in 1498 het "Blokhuis" 
  • Het Blokhuis als ‘Huis van arrest’. 
  • Het Blokhuis als "Tucht- en werkhuis". 
  • Het Blokhuis als ‘Huis van Opsluiting en Tuchtiging’ 
  • Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden en Huis van Bewaring. 
  • Huis van Bewaring Leeuwarden de Blokhuispoort.
  • Cultureel Bedrijven Centrum "De Blokhuispoort".   

zondag 1 februari 2015

Cipier

Cipiers van de voormalige gevangenis Leeuwarden
Verhalen van De Cipier uit het voormalige Strafgevangenis en Huis van bewaring Leeuwarden. De Blokhuispoort. Een gevangenbewaarder of cipier is een functionaris binnen het gevangeniswezen.

Verschillende namen zijn er voor de cipier, gevangenbewaker, bewaker, Penitentiair Inrichtingswerker, PIW er. Een Gevangenisbewaker (of, indien werkzaam bij een andere instelling dan een gevangenis: een Complexbewaker) is iemand die werkzaam is bij één van de penitentiaire instellingen in Nederland. Een Gevangenenbewaker wordt opgeleid door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Wij blijven regelmatig nieuwe verhalen toevoegen en wanneer u dit leest en een mooi verhaal heeft dan kunnen wij deze toevoegen voor de geschiedenis.  Verhalen van de Cipier